آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر املاک

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر املاک

1397-10-28

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر املاک با ساعت کار 9 الی 22 با زمان استراحت

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر املاک با ساعت کار 9 الی 22 با زمان استراحت

بندر ماهشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی