درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام منشی آقا در شرکتی معتبر

استخدام منشی آقا در شرکتی معتبر

1397-10-28

استخدام منشی آقا در شرکتی معتبر با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی آقا در شرکتی معتبر با حقوق مکفی به همراه بیمه

سمنان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی