آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر معماری

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر معماری

1397-10-28

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر معماری با حقوق عالی

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر معماری با حقوق عالی

اسلامشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی