آگهی استخدام کارمند در شرکت چدن کویر خاوران

استخدام کارمند در شرکت چدن کویر خاوران

1397-10-28

استخدام کارمند در شرکت چدن کویر خاوران با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام کارمند در شرکت چدن کویر خاوران با حقوق مکفی به همراه بیمه

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی