آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

1397-10-28

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با حقوق مکفی در بیرجند

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با حقوق مکفی در بیرجند

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی