آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دپارتمان املاک

استخدام کارمند اداری خانم در دپارتمان املاک

1397-10-28

استخدام کارمند اداری خانم در دپارتمان املاک با ساعت کار 9/30 الی 22 با زمان استراحت و حقوق 2م

استخدام کارمند اداری خانم در دپارتمان املاک با ساعت کار 9/30 الی 22 با زمان استراحت و حقوق 2م

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی