آگهی استخدام منشی جهت دفتر املاک

استخدام منشی جهت دفتر املاک

1397-10-28

استخدام منشی جهت دفتر املاک با ساعت کار 9/30 الی 21/30 با زمان استراحت و حقوق 1.800 م

استخدام منشی جهت دفتر املاک با ساعت کار 9/30 الی 21/30 با زمان استراحت و حقوق 1.800 م

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی