آگهی استخدام خدمتکار مجرد و مرتب و خوش رفتار خانم برای امور منزل و مواظبت کودک

استخدام خدمتکار مجرد و مرتب و خوش رفتار خانم برای امور منزل و مواظبت کودک

1397-10-28

استخدام خدمتکار مجرد و مرتب و خوش رفتار خانم برای امور منزل و مواظبت کودک بطور تمام وقت

استخدام خدمتکار مجرد و مرتب و خوش رفتار خانم برای امور منزل و مواظبت کودک بطور تمام وقت

اصفهان ملک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی