آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فنی و مهندسی

استخدام منشی خانم در شرکت فنی و مهندسی

1397-10-28

استخدام منشی خانم در شرکت فنی و مهندسی با حقوق مکفی در محدوده مطهری

استخدام منشی خانم در شرکت فنی و مهندسی با حقوق مکفی در محدوده مطهری

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی