آگهی استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی

1397-10-28

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی با ساعت کار 8 الی 18و حقوق 1.200 م

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی با ساعت کار 8 الی 18و حقوق 1.200 م

تهران شادمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی