آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر

1397-10-28

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 900.000 تومان

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 900.000 تومان

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی