آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی

1397-10-28

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی با حقوق 2 م به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی با حقوق 2 م به همراه بیمه

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی