آگهی استخدام منشی جهت کار در موسسه خدماتی

استخدام منشی جهت کار در موسسه خدماتی

1397-10-27

استخدام منشی جهت کار در موسسه خدماتی با ساعت کار 8/30 الی 14 و حقوق 400.000 تومان

استخدام منشی جهت کار در موسسه خدماتی با ساعت کار 8/30 الی 14 و حقوق 400.000 تومان

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی