آگهی استخدام مستخدم باسلیقه و متعهد و جوان خانم برای امور منزل

استخدام مستخدم باسلیقه و متعهد و جوان خانم برای امور منزل

1397-10-27

استخدام مستخدم باسلیقه و متعهد و جوان خانم برای امور منزل با دستمزد توافقی

استخدام مستخدم باسلیقه و متعهد و جوان خانم برای امور منزل با دستمزد توافقی

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی