آگهی استخدام راننده با خودروی مسقف

استخدام راننده با خودروی مسقف

1397-10-27

استخدام تعداد 2 نفر راننده با خودروی مسقف جهت پخش محصولات آرایشی و بهداشتی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعداد 2 نفر راننده با خودروی مسقف جهت پخش محصولات آرایشی و بهداشتی با درآمدی رضایت بخش

شیراز بلوار رحمت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی