آگهی استخدام منشی خانم در دفتر سوئیت اپارتمان

استخدام منشی خانم در دفتر سوئیت اپارتمان

1397-10-27

استخدام منشی خانم در دفتر سوئیت اپارتمان با ظاهر آراسته و شیک و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در دفتر سوئیت اپارتمان با ظاهر آراسته و شیک و حقوق توافقی

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی