آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در یک موسسه آموزشی دخترانه

استخدام منشی خانم جهت کار در یک موسسه آموزشی دخترانه

1397-10-27

استخدام منشی خانم جهت کار در یک موسسه آموزشی دخترانه با ساعت کار 9 الی 15

استخدام منشی خانم جهت کار در یک موسسه آموزشی دخترانه با ساعت کار 9 الی 15

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی