آگهی استخدام نگهبان سالم و غیرسیگاری برای برج مسکونی

استخدام نگهبان سالم و غیرسیگاری برای برج مسکونی

1397-10-27

استخدام نگهبان سالم و غیرسیگاری برای برج مسکونی با حقوق و مزایا

استخدام نگهبان سالم و غیرسیگاری برای برج مسکونی با حقوق و مزایا

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی