آگهی استخدام منشی خانم در دفتری در زمینه پروژه صنعتی و برق صنعتی

استخدام منشی خانم در دفتری در زمینه پروژه صنعتی و برق صنعتی

1397-10-27

استخدام منشی خانم در دفتری در زمینه پروژه صنعتی و برق صنعتی با حقوق 2 م

استخدام منشی خانم در دفتری در زمینه پروژه صنعتی و برق صنعتی با حقوق 2 م

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی