آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1397-10-27

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با حقوق مکفی محدوده پاکدشت

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با حقوق مکفی محدوده پاکدشت

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی