آگهی استخدام بازاریاب جهت معرفی شرکت و قرارداد با مهدهای کودک

استخدام بازاریاب جهت معرفی شرکت و قرارداد با مهدهای کودک

1397-10-27

استخدام بازاریاب با فن بیان قوی جهت معرفی شرکت وبستن قرارداد با مهدهای کودک متقاضیان واجد شرایط لطفا تماس بگیرند.

استخدام بازاریاب با فن بیان قوی جهت معرفی شرکت وبستن قرارداد با مهدهای کودک متقاضیان واجد شرایط لطفا تماس بگیرند.

تهران باقرخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی