آگهی استخدام فتوشاپ کار در دفتر چاپ و تکثیر

استخدام فتوشاپ کار در دفتر چاپ و تکثیر

1397-10-27

استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر چاپ و تکثیر.مسلط به آفیس.ترجیحا با سابقه

استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر چاپ و تکثیر.مسلط به آفیس.ترجیحا با سابقه

اصفهان مشتاق

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی