آگهی استخدام منشی تلفنی در شرکتی معتبر

استخدام منشی تلفنی در شرکتی معتبر

1397-10-27

استخدام منشی تلفنی در شرکتی معتبر به صورت نیمه وقت و حقوق 700.000 تومان

استخدام منشی تلفنی در شرکتی معتبر به صورت نیمه وقت و حقوق 700.000 تومان

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی