آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1397-10-27

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با حقوق مکفی محدوده بهارستان

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با حقوق مکفی محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی