آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری شرکت ورزشی

استخدام منشی خانم در دفتر اداری شرکت ورزشی

1397-10-27

استخدام منشی خانم در دفتر اداری شرکت ورزشی با حقوق 700.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر اداری شرکت ورزشی با حقوق 700.000 تومان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی