آگهی استخدام منشی خانم در فروشگاه لوازم صنعتی

استخدام منشی خانم در فروشگاه لوازم صنعتی

1397-10-27

استخدام منشی خانم در فروشگاه لوازم صنعتی با ساعت کار 9/30 الی 16

استخدام منشی خانم در فروشگاه لوازم صنعتی با ساعت کار 9/30 الی 16

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی