آگهی استخدام کارمند خانم جهت سیستم اداری در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند خانم جهت سیستم اداری در شرکت بازرگانی

1397-10-27

استخدام کارمند خانم جهت سیستم اداری در شرکت بازرگانی با حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم جهت سیستم اداری در شرکت بازرگانی با حقوق مکفی

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی