آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

1397-10-27

استخدام منشی خانم در اموزشگاه زبان با ساعت کار 8 الی 18 در محدوده پاسداران

استخدام منشی خانم در اموزشگاه زبان با ساعت کار 8 الی 18 در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی