آگهی استخدام کارمند اداری آقا در یک شرکت پیمانکاری

استخدام کارمند اداری آقا در یک شرکت پیمانکاری

1397-10-27

استخدام کارمند اداری آقا در یک شرکت پیمانکاری با ظاهر شیک و اراسته در محدوده مرزداران

استخدام کارمند اداری آقا در یک شرکت پیمانکاری با ظاهر شیک و اراسته در محدوده مرزداران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی