آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر

استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر

1397-10-27

استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و شیک محدوده پاسداران

استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و شیک محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی