آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1397-10-27

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر.آشنا به فتوشاپ. (خانم)

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر.آشنا به فتوشاپ. (خانم)

تهران شهرک گلستان شرقی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی