آگهی استخدام منشی در شرکت کامپیوتری

استخدام منشی در شرکت کامپیوتری

1397-10-26

استخدام منشی در شرکت کامپوتری با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

استخدام منشی در شرکت کامپوتری با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

کاشان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی