آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی

استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی

1397-10-26

استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی در دو شیفت کاری در کرمان

استخدام منشی خانم در باشگاه ورزشی در دو شیفت کاری در کرمان

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی