آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-10-26

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 13 الی 19 با حقوق 1.100 م

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 13 الی 19 با حقوق 1.100 م

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی