آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت کاورینگ

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت کاورینگ

1397-10-26

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت کاورینگ با حقوق 1 م

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت کاورینگ با حقوق 1 م

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی