آگهی استخدام منشی جهت کار در دفتر نمایندگی خودرو

استخدام منشی جهت کار در دفتر نمایندگی خودرو

1397-10-26

استخدام منشی جهت کار در دفتر نمایندگی خودرو با حقوق مکفی در محدوده مرزداران

استخدام منشی جهت کار در دفتر نمایندگی خودرو با حقوق مکفی در محدوده مرزداران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی