آگهی استخدام دستیار ناخن در آرایشگاه

استخدام دستیار ناخن در آرایشگاه

1397-10-26

استخدام دستیار ناخن در آرایشگاه.مسلط به سوهان کشی ناخن.فوری

استخدام دستیار ناخن در آرایشگاه.مسلط به سوهان کشی ناخن.فوری

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی