آگهی استخدام مسئول ایمنی مهندس صنایع یا HSE در کارگاه

استخدام مسئول ایمنی مهندس صنایع یا HSE در کارگاه

1397-07-24

استخدام مسئول ایمنی( مهندس صنایع یا HSE) کارگاه جهت پروژه های عمرانی.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

استخدام مسئول ایمنی( مهندس صنایع یا HSE) کارگاه جهت پروژه های عمرانی.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی