آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-24

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی همراه با حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی همراه با حقوق ثابت

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی