آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در شرکت

استخدام موتورسوار جهت کار در شرکت

1397-10-26

استخدام تعدادی همکار موتورسوار جهت کار در یک شرکت دلیوری وپخش غذا با درآمدی رضایت بخش (داشتن گوشی اندروید لازم میباشد.)

استخدام تعدادی همکار موتورسوار جهت کار در یک شرکت دلیوری وپخش غذا با درآمدی رضایت بخش (داشتن گوشی اندروید لازم میباشد.)

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی