آگهی استخدام نظافتچی حرفه ای و سالم و متعهد در شرکت خدماتی آوین

استخدام نظافتچی حرفه ای و سالم و متعهد در شرکت خدماتی آوین

1397-10-26

استخدام نظافتچی حرفه ای و سالم و متعهد در شرکت خدماتی آوین با مدارک شناسایی

استخدام نظافتچی حرفه ای و سالم و متعهد در شرکت خدماتی آوین با مدارک شناسایی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی