آگهی استخدام پشتیبان سایت خانم در تیم استارتاپی

استخدام پشتیبان سایت خانم در تیم استارتاپی

1397-10-26

استخدام پشتیبان سایت خانم در تیم استارتاپی. مسلط به ارتباط با مشتری .تمام وقت

استخدام پشتیبان سایت خانم در تیم استارتاپی. مسلط به ارتباط با مشتری .تمام وقت

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی