آگهی استخدام منشی آقا و خانم برای کار در یک فروشگاه

استخدام منشی آقا و خانم برای کار در یک فروشگاه

1397-10-26

استخدام منشی آقا و خانم برای کار در یک فروشگاه با حقوق مکفی

استخدام منشی آقا و خانم برای کار در یک فروشگاه با حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی