آگهی استخدام منشی خانم جهت خدمات پس ازفروش

استخدام منشی خانم جهت خدمات پس ازفروش

1397-10-26

استخدام منشی خانم جهت خدمات پس ازفروش با حقوق 1.300 م در محدوده جنت آباد

استخدام منشی خانم جهت خدمات پس ازفروش با حقوق 1.300 م در محدوده جنت آباد

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی