آگهی استخدام منشی آقا یا خانم در موسسه ى مهاجرتى

استخدام منشی آقا یا خانم در موسسه ى مهاجرتى

1397-10-26

استخدام منشی آقا یا خانم در موسسه ى مهاجرتى با حقوق مکفی محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی آقا یا خانم در موسسه ى مهاجرتى با حقوق مکفی محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی