آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فیلمسازی هنرگستر

استخدام منشی خانم در شرکت فیلمسازی هنرگستر

1397-10-26

استخدام منشی خانم در شرکت فیلمسازی هنرگستر با حقوق 3م به بالا در محدوده پونک

استخدام منشی خانم در شرکت فیلمسازی هنرگستر با حقوق 3م به بالا در محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی