آگهی استخدام تعدادی نگهبان تمام وقت برای بیمارستان با ظاهر و اندام مناسب

استخدام تعدادی نگهبان تمام وقت برای بیمارستان با ظاهر و اندام مناسب

1397-10-25

استخدام تعدادی نگهبان تمام وقت برای بیمارستان با ظاهر و اندام مناسب دارای بیمه

استخدام تعدادی نگهبان تمام وقت برای بیمارستان با ظاهر و اندام مناسب دارای بیمه

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی