آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-10-25

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق وزارت کار در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق وزارت کار در محیطی اداری

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی