آگهی استخدام نظافتچی خانم برای کارهای جزیی خانه بصورت هفتگی

استخدام نظافتچی خانم برای کارهای جزیی خانه بصورت هفتگی

1397-10-25

استخدام نظافتچی خانم برای کارهای جزیی خانه بصورت هفتگی

استخدام نظافتچی خانم برای کارهای جزیی خانه بصورت هفتگی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی