آگهی استخدام منشی خانم در انتشارات

استخدام منشی خانم در انتشارات

1397-10-25

استخدام منشی خانم در انتشارات به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده میدان انقلاب

استخدام منشی خانم در انتشارات به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی